Miszorczi pamiãcë znad Pùcczégò Wika

Òpùblikòwóné w: Wiadło — michol @ 11:29 dp 16 lëst. 2010

Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka rôczë 16 lëstopadnika na ùroczëstosc ùpamiãtniãcô nadaniô gardowëch prawów dlô Pùcka. Je to téż leżnosc pòznaniô dôkazu kaszëbsczégò pòetë Wastë Henrika Mùsë Muszelki pamięci znad Zatoki Puckiej.


Lëterackô warkòwniô w Bëtowie

Òpùblikòwóné w: Wiadło — Tadżi: — mark @ 3:57 pp 28 séw. 2010

16. rujana ò 10:30 w Bëtowie w sédzbie Mùzeùm Zôpadno-Kaszëbsczim naczënô sã lëterackô warkòwniô. Przédnym pùnktã programë je téma: „Czëtac swiac – czëtac se – ùsôdzac. Ò kùnszce pisaniô wiérztów – ë ni le blós”, chtërnô bãdze prowadzonô przez pòétã ë proferorã GÙ Kazimierza Nowosielskiego.

Lëdzé, chtërny są zaczëkawieni bëtnictwã, proszony są ò sélanié zapëtaniô ò wòlné palce do Bògùmiłë Cërocczi na e-mailã bcirocka AT wp DOT pl


Słowôrz Jana Trepczika

Òpùblikòwóné w: Wiadło — Tadżi: — mark @ 11:17 pp 9 grom. 2010

Na starnach Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, w dzélu “Dokùmentë Radzëznë”  mòże nalezc, ùprzistãpniony do zladënkù w PDF, całowny Słowôrz Pòlskò-Kaszëbsczi Jana Trepczika.

Rôczimë do zladënkù, bò na robòta Méstra Jana, je wôrtnô tegò, żebë ji ùżëwac – pamiãtôjta równak, że bënë słowarza kaszëbsczi pisënk nie je dzysdniowi.

Prosti lënk do zladënkù: Jan Trepczik_slowôrz
(zdrój: http://www.kaszubi.pl/files/1704Trepczyk_slownik.pdf)


ZYMK w Lëzënie

Òpùblikòwóné w: Wiadło — Tadżi: , — mark @ 6:05 pp 20 ru. 2009

W sobòtã 14 lëstopadnika 2009 rokù ò gòdz. 16.00, bãdze mòżna sã pòtkac z nôlëżnikama kaszëbsczégò lëteracczégò karna ZYMK.

Zéńdzenié bãdze miało swój plac w Gimnazëjóm miona Kaszëbsczich Runitów w Lëzënie.

Zymkòwcë rôczą brateczno do Lëzëna !!!