Interlingua

Tadżi: ,

Interlingua òsta wëapartnionô z dzysdniowëch jãzëków. Pierszą wskôzą przë ji robienim bëło przëjãce szterëch kòntrolnëch jãzëków: anielsczégò, francësczégò, italsczégò ë szpańsczégò (razã z pòrtugalsczim). Kôżdé słowò abò rzeczenié, chtërne bëło w trzech z tëch jãzëków, aùtomatnie przechôdzëło do interlinguë jakno praòbrôz.

Ùczbòwnik do interlinguë dô nama mòżnotã ùczbë negò sztëcznegò jãzëka. Je wôżne bë wiedzec, że nawetka czéj nie je to rodnô mòwa niżôdnech lëdzy, to rozmieją ją brëkòwnicë romansczich jãzëków (szpańsczégò, pòrtugalsczégò, francësczégò, italsczégò, rumùńsczégo). A téż znając interlingua, mómë wikszą szansã, bë baro chùtkò naùczëc sã jaczi jinszi romańsczi mòwë. A chto wié, mòże za sztërk lingua franca swiata mdze prawie interlingua…

Ingvar Stenström

Interlingua. Instrumento moderne de communication international
Dolmaczënk ze starnë http://www.interlingua.filo.pl/ilatyt.htm.

© Nen ùczbownik je chróniony ùsôdzkòwim (aùtorsczim) prawã.