Bianca Pitzorno

Tadżi:

Bianca Pitzorno (ùr. 1942 w Sassari), italskô aùtorka romansów ë knéżków dlô dzecy. Wicy ò ni wëdowiédzë na starnie italsczi Wikipediji.