Fráňa Šrámek

Tadżi:

Frana Sramek

Fráňa Šrámek ùrôdzëł sã 19 stëcznika 1877 w Sobotce a ùmôrł 1 lëpińca 1952 w Pradze. Béł czesczim anarchistą, impresjonisticznym pòétą, prozajikã ë dramaturgą. Jegò wczasny ùrôbk miôł òsoblëwé dlô indiwidulanégò anarchizmù znanczi czëcowé reakcëji na sprawë swiata. Za swój antiwòjskòwi, demòkraticzny pòzdrzatk mùszôł sztrôfnié rok wicy służëc z wòjskù. Pò przińcu nazôd z wòjska, cësnął sztudérowanié prawa ë sparłączëł sã z anarchisticznym karnã. Dwa razë béł trzëmóny w sôdzë za swòjé antiwòjskòwé dzejanié.