Kир Булычёв

Tadżi:

Kir Bułyczow (Кир Булычёв), pò prôwdze Igor Wsiewołodowicz Możejko (Игор Всеволодович Можейко) (ùr. 18 rujana 1934, ùm. 5 séwnika 2003) – rusczi historik ë pisôrz naùkòwi fantasticzi. Robił w Instituce Òrientalisticzi Sowiecczi Akademiji Ùczbów.

Jegò pierszô fantastikòwô pòwiastka pòd titlã Dinozaurë nie wëmarłë, òsta wëdóné w cządnikù Wokrug swieta pòd kùńc 1967 rokù.

Pseùdonim aùtora je sparłãczeniém Kir – òd miona białczi ë Bułyczow òd jakòsznégò nazwëstka matczi.

Jegò nôbarżi znóné dokôzë to serëjô hùmòristnych pòwiôstków ò mieszkańcach rusczégò gadkù Wiôldżi Guslar, bãdącégò përznã karikaturalną kòpiją prôwdzewégò gardkù Wiôldżi Ustiug. Nawetka nôzwëstka herojów òstałë wzãté z adresowi knéżczi tegò gardkù z 1907 rokù. Wiôldżi Guslar przecygô wszëlczégò ôrtu kòsmitów ë nadzwëkòwi jistotë. Dzeją sã w nim rzeczë bãdące czãto satirą na żëcé w Sowiecczi Zrzëszë.