Murakami Haruki

Tadżi:

Ùrôdzëł sã 12 stëcznika 1949 rokù w Kioto, leno dorôstôł w Kobe. Jegò stark béł bùddijsczim dëchòwnym, mëmka córką kùpca z Osaczi, chòc wedle jinëch zdrojów òbòje jegò starszi bëlë szkólnëma japòńsczi lëteraturë.

W 1975 rokù skùńczëł Klasykòwi Dramat na Fakùltece Lëteraturë Ùniwersytetu Waseda w Tokio. W latach 1974-1981, razã z białką Yoko prowadzëlë jazzowi klub “Peter Cat” w dzélu Tokio Kokobunji.

Bãdąc 30 lat stôri wëdôł swój pierszi roman Hear the Wind Sing (1979), chtërnym dobéł pierszi môl ë nôdgrodã Gunzou na lëteracczim kònkùrse. Zôs przëszłë pòstãpne ùtwórë Pinball, 1973 (1980) ë A Wild Sheep Chase (1982). Trilogijô (tzw. Trilogijô Szura) òsta ùhònorowónô Lëteracką Nôdgrodą Naoma dlô Pòczãtkùjącëch Pisôrzów. Pòsobné knéżczi, jakno: Hard-Boiled Wonderland and the End of the World (1985, nôdgroda Junichi Tanizaki), Dance, Dance, Dance (1988) ë South of the Border, West of the Sun (1992) ùmòcniłë jegò môl jakno pisôrza, a téż dôłë mù słôwã na Zôpadze, w przédnëm dzélu w USA. W latach 1986-1988 miészkôł w Italsczi, dze napisôł jedyną z tamsamëch realistikòwëch knéżków w swòjim ùróbkù, Norwegian Wood (1987). Bëła òna jegò wiôldżim sukcesã ë dzãka ni stôł sã gwiôzdą mediów. Majac ju dosc lëchich starnów sławë, w 1991 przëcëgnął sã do USA, dze robił na Uniwersytece Princeton, a òd 1993 na Uniwersitece Williama Howarda Tafta w Santa Ana. Pò dërgòce zemi w Kobe, a téż gazowim atakù sektë Nôwëższô Prôwda w tokijsczim metrze w 1995 wrócëł do krôju. Tedë téż ùkôza sã Kronika ptôcha nacëgôcza, òbsądzona jakò nôwikszô zwënëga pisarza (nôdgroda Yomiuri w 1996). W 1997 napisôł Underground, w 1999 r. Sputnik Sweetheart, a w 2002 – Kafka on the Shore. Je ùsôdzcą czilu zbiérków kôrbionków.

Murakami je téż dolmaczã, przedłożëł z anielsczégò ùtwórë taczich ùsôdzców, jak m.jin. Francis Scott Fitzgerald, Raymond Carver, John Irving, Truman Capote.

Òficjalnô starna Murakamiegò: http://www.harukimurakami.com/