Oсип Эмильевич Мандельштам

Tadżi:

Òsip Mandelsztam (Осип Эмильевич Мандельштам, 1891-1938)bëlny rusczi pòéta. Ùrodzył sã w Warszwie, pòzdze mieszkôł w Petersbùrgù. W młodoscë wëjachôł do Pariza i tuwò sztudérowôł francëską lëteraturã, pòtémù w Petersbùrgù sztudérowôł téż filozofiã. Jegò pòeticczim debiutã béł zbiérk Kam (Камень, 1913). Mandelsztam béł sparłãczony z ùtwórczim karnã akmejistów. Drëkòwôł w akmejisticznym cządnikù „Apollon”. W 1913 r. napisôł manifest „Swiat akmejiznë”, jaczi òdnôszôł sã do sprawów sparłãczonëch z akmejistama.