Ò stolëmach

Tadżi: ,

Tu tak bëło pòwiôdôné, że przed wieleset lati tu bëlë stolëmi. To bëlë barzo mòcny lëdze. A téj dwòje sã chcało żenic òd tëch stolëmów. Tak òni są chcelë spróbòwac, chtërnë mòcnészé bë bëło, przez pùszczenié kamieni. Tak òni sã ùstawilë (tak, jak mie so widzy, tu kòle Swiécëna na Szóchartowëch górach), a téj òni pùscëlë tã w tã stronã do Żarnówca te kamienie. Tak nôprzód òn pùscëł ë dorzucëł ten kam jaż na Elzynsczé pòle unjefér1 trzë wiertle mile drodżi òd Swiécëna. Òna ale pùscëła jaż przënômni wiertel mile dali, chòc ji kam bëł wiele wikszi. Òn ùpôdł na òdargòwsczim pòlë. Te kamienia są ta wiôldżé, jak môłé chëcze, a leżą tã jesz dzys dzeń ë są do òbezdrzeniô.

Pòwiôdôł Józef Cenôwa, szołtôsów syn z Kôrlëkòwa w òkrãgù pùcczim.

Przëpisë:
1 kòle, blëżi