Hana Makùrôt

Tadżi: , ,

Hana Makùrôt

Hana Makùrôt

Hana Makùrôt – skùńcziła pòlską filologiã na Gduńsczim Ùniwersytece, dze napisa pierszi méstersczi dokôz w kaszëbsczim jãzëkù, òkróm tegò absolwentka licencjacczich sztudiów na czerënkù slawistika. Terëczasno je doktorantką filologicznégò doktorancczégò sztudium i zajimô sã témą: Jinterferencjowé przëjinaczi ù bilingwalnëch lëdzy w kaszëbsczi spòlëznie. Sztudérëje téż slawistikã, ruską filologiã i filozofiã. Aùtorka wicy jak 20 nôùkòwëch pùblikacjów z zasygù kaszëbsczi i słowiańsczi lingwisticzi. Dolmaczéra lëteraturë ze słowiańsczich jãzëków na kaszëbiznã (z rusczégò, serbsczégò, sloweńsczégò i pòlsczégò jãzëka), dolmaczéra Ùstawù ò nôrodnëch i etnicznëch miészëznach a ò regionalnym jãzëkù. W 2007 rokù lùreatka Lëteracczégò Kònkùrsu m. Mieczisława Strijewsczégò i laùreatka kùnkùrsu na nôlepszégò sztudérã Trójgardu Primus Inter Pares. W akademicczim rokù 2005/2006 – przédniczka Karna Sztudérów Pòmòraniô. Nôleżnik Pòlsczi Lingwistny Stowôrë (PTJ) i Stowôrë Dolmaczérów Pòlsczich (STP).

Hana pùblikùje téż w swòjim blogù, jaczi mòże nalézc pòd adresą hana.kaszubia.com.