Jan Bilot

Tadżi: ,

Jan Bilot (urodzony 24 séwnika 1898 rokù w Òsłoninie w pùcczim krézu, ùmôrł je w 1939 abò 1940 rokù) – nordowi kaszëbsczi ùtwórca .

Pò przëłączenim Kaszëb do Pòlsczi, ùcził sã Jan Bilot w 1920 rokù pòlsczi mòwë w wieczorny szkòle w swòji rodny wse, pò czim wstąpił do pëdagògiczni szkòłë w Pelplinie. Ùkùńczëł jã w latach 1924/1925 ë miôł òstac szkólnym w porénkòwi Pòlsce, tégò stanowiszcza równak nié przëjął. W 1925 dostôł robòtã u warszawsczégò pòlitika, dzé dozérôł jegò dzéwczãtów. W Warszawie miôł sã téż pòtkac z kaszëbsczim sztudérã z Czelna w wejrowsczim krézu.

Ùsôdztwo Jana Bilota bëło pòd cëskã Alojzégò Bùdzysza. Pisôł òpòwiôdania ë krótczi kôrbiónczi do gazétów w tim téż do Bënë ë Buten jaką wespółfinancowôł z zarobionëch dëtków. Za swòją aktiwnosc w rozpòmiónowiwanim kaszëbsczi lëteraturë dostôł òd kònserwatiwnégò zôrządu szkòłowiznë cziles òstrzegów, bë w kùńcu òstac sztrafno przeniosłim do pòrénkòwi Pòlsczi, do wsë Żabno. Brat Bilota gôdôł, że Jan miôł bëc chłopa ò dobrim charakterze, òddónëm kaszëbiznie ë wrażlëwim na niesprawiedlëwòtã. Jan Bilot miôł dwòje dzécë: knôpa, jaczi téż òstôł szkólnym, ë dzéwczã.

Wëższi artikel je ùżewczëwóny zgòdno z licencëją GNU Free Documentation License. Pòchôdô z Wòlny Encyklopedijë Wikipedijô z artikla: Jan Bilot. Lëstã ùsôdzców mòżesz òbaczëc na ti starnie.