Jerzi Łisk

Tadżi: ,

Jerzi Łisk ùrodzył sã 20 stëcznika1950 rokù w Pùckù. Na zôczątkù swojégò dzejaniô w kaszëbiznie pisôł mùzykã do wiérztów kaszëbsczich pòetów. Òd 1970 rokù spiéwôł je na wszelejaczich wëstãpach jak téż w radio ë telewizji. Jakò pòeta pierszënił w 1980 rokù, wierztą “Wieczórny Zwón” . Òd tegò czasu ùkôzałë sã jegò tomiczi “Mój ògródk” (1988), “Stegna” (1991), “Sôł miłosc” (1994) jakno téż dwa wëdania tomikù “Malejã kòlibiónkã” (1996, 1999). Òkróm pisaniô Łisk wëspółdzejô z karnama lëdowima nordowëch Kaszëb.