***

Tadżi: ,

***
Pôcorë bòżégò chùchù
wërzezbioné z kamienia żëcô
smùczemë
łowiąc krëszënczi snôżotë

Corôz jich mni

Westrzód trzôskù
zagłësziwającégò
chlëch malinczi kùglë
w rãce Wszëtkòmògącégò
czëc je spiéwającëch
na chwalbã
naji cywilizacëji
1997

***

Pòlskô aùtorskô wersëjô

Perły bożego tchnienia
wyrzeźbione z kamienia życia
pieścimy
łowiąc okruchy piękna

Coraz ich mniej

Pośród wrzawy
zagłuszającej
szloch maleńkiej kulki
w ręce Wszechmogącego
słychać śpiewających
na chwałę
naszej cywilizacji
1997