W smùtnym wspòminkù

Tadżi: ,

W mòjim malinczim bôce
Zasłëchóny w nocny chùch wiatrë
Stojã w smùtnym wspòminkù
Lubòta jesz sã tli
Jesz mòże nawet
Da bë sã
Ùretac
Ale docz
Gwësno tak mùszało bëc
Tak chcôł los
A mòże Bóg
Chtëż to wié
Ale czemùż
Tak mùszało sã stac
Tak mùszało bëc
Wié ò tim le mòrsczi wiater
A mòże i òn nie wié