Róman Drzéżdżón

Tadżi: , ,

Ùrodzył sã 4 séwnika 1972 r. w Starzënie, terô mieszkô w Pùckù. W 1993 r. skùńczëł Gbùrsczé Technikùm, chtërné bëło cągłoscą Gbùrsczi Warkòwny Szkòłë. Bez krótczi czas robił jakno stolôrz w Bòjanie. Òd 1996 r. do terô robi w Mùzéùm Pùcczi Zemi (z przerwą 2000 – 2001).
W 1999 r. dostôł nôdgrodã miona I. Trojanowsczi w pòeticczim kònkùrse ë II plac w prozatorsczim kònkùrse miona J. Drzéżdżóna w Wejrowie.
Debùtowôł czilema wiérztama w “Pomeranii”. Òd 1999 r. do 2002 r. wespółrobił z “Gazetą Nadmorską” dze pùblikòwôł wiérzte, artikle, òpòwiôdaniô, felietónë, wëwiadë jakno ë prowadzëł kaszëbską starnã pt. „Kaszëbskô Skra” (2001-2002). Òkróm tegò pùblikòwôł w “Pomoranii”, “Dzień Dobry”. Terô wëspółrobi z “Òdrodą“, a jégò tekstë mòżna przëczëtac téż na starnach zymk.net ë naszekaszuby.pl.
Jégò wiérztë bëłë dolmôczoné na pòlsczi, finsczi ë czesczi.
Razã z Michôłã Piéprã założëlë (2000 r.) Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch “Zymk”, chtërnégò ùdbą je zrzeszenié młodëch piszącëch pò kaszëbskù ë wprowadzanié nowòmódnëch tekstów lëteracczich do kaszëbsczi pismieniznë.
W 2001 r. założëł, wëspół z Piotrã Cëskòwsczim, Kaszëbsczi Kabaret Fif. W nim gralë téż Michôł Piéper, Jerzi Łysk i Słôwk Gòjke. W 2002 r. òstałë za ną robòtã ùhònorowóny Òrmùzdową Skrą. W 2003 r. wëstąpił z Fifa, bë pò krótczi paùże w 2006 wznowic z nim wespółrobòtã.
W 1997 r. wëdôł gwôsnym nôdkłôdã “Słowniczek polsko-kaszubski” (ksero), chtërny w 2003 r. òstôł rozszerzony ò słowa z pôłnia Kaszëb bez Grégòra J. Schramke ë wëdóny bez Wëdôwiznã Region z Gdini. W 2004 r. ùkôza sã ksążeczka “Pióro do gëldzëniô. Pióro do gilgania”, w chtërny wikszi dzél dokôzów je jégò autorstwa. W zélnikù 2004 rokù wëszedł pierszi tomik jegò wiérztw pt. “Czile slów…”.