Wiérztë z séwnika 2007

Tadżi: ,

Strzébro

Môłczënié je złotã –
Gwës znajesz to zdanié
A jô, przék mądroscë
Chcã słëchac Twòjëch
W strzébro òblôkłëch
Lëpów plestaniô

Pùck, 19 séwnika 2007

Scyrz

Tuwò je scyrz pògrzebóny –
Czëł jem sedzącë na grzëpie
A negò scyrza szczekanié
W niemiecczi
Òwczarka gôdce
Do dzysô hòlëje mie w łepie

Pùck, 19 séwnika 2007 r.

Złoto

Nie wszëtkò złoto, co mô blãk –
Z czôrcym ùsmiéchã rzekł ksądz
A krótkò przed szlubã
Radzył òn nóm
Złoté òbrączczi
Z pôlców zdjąc

Puck, 19 séwnika 2007 r.

Nôdzeja

Zelony nôdzeji farwą –
Chłopòwi Éwka rzekła
A czej lubòtno
Òn do ni cknął
Òna lëstową
Sëkniã zeblôkła

Pùck, 20 séwnika 2007

Klénotë

Białka z wòza, kònióm lżi –
Smiôł sã ùżarti chłop
A tak nieszczestlëwie
Z kòzła spôdł
Że jegò klénotë
Mùszôł zjesc kòt

Pùck, 20 séwnika 2007 r.

Remòńt

Nie taczi pùrtk straszny, jak go malëją –
Czôrcy artista niebò pãdzlowôł
A diôblą skórã
Szpérë ë rodżi
Na czas remòńtë
Pòd zemią schòwôł

Pùck, 21 séwnika 2007 r.

Król

Góra mësz ùrodzëła –
Pizgòlëł ùrzasłi szur
A wtim strachlëwi
Ùczëł òn głos
Të sã nie jiszczë
Të jes nasz król

Pùck, 21 séwnika 2007 r.

Zwësk

Rëbóm wòda, lëdzóm zgòda –
Pòsélc w jadro wpôdł
A môłi pòmùchel
Czëjącë zwësk
Na mòrsczi bôt
Wskòknął rôd

Pùck, 21 séwnika 2007 r.

Wëcmanizna

Białka bùksë noszi –
Feminystka wrzeszcza
A chłopi wëcmani
Wzérôjącë na niã
Tak jã pòdkôrbialë:
Ta cë mô bùksëszcza!

Pùck, 22 séwnika 2007 r.

Wół

Swinia zabëła, jak prosëcã bëła –
Szkalowa na knura locha
A wół, co celątkã béł
Rozmarzony rzekł:
Jô bë téż chcôł
Bë mnie tak białka kòcha

Pùck, 22 séwnika 2007 r.

Szczescé

Dëtk szczescô nie dôwô –
W ny ùdbie Reszka z Òrzłã żëlë
A gôłô biéda
Z pracharską nãdzą
Wespólno jima
Dëtuszczi mnożëłë

Pùck, 23 séwnika 2007 r.

Jéż

Pò nitce do kłąbka –
W ògród szedł jéż
A chòc na jigłë
Co mët niósł
Nie nawlékôł nic
Na môl doszedł téż

Pùck, 23 séwnika 2007 r.

Kòtë

W nocë wszëtczé kòtë są czôrné –
Tak so ptôchë pòwiôdałë
A czej blãkłë
Żôłté òczë
Tej pòd lãpą
Sã chòwałë

Pùck, 24 séwnika 2007 r.

Tëpa

Dwaji chłopi na drągù nioslë –
Czëł Jank żoków szukającë
A welech pùrtôk
Pòd tëpą je krëł
Na drągù bùszno
Jak graf sedzącë

Pùck, 25 séwnika 2007 r.

Piôrd

Mni wiész, dali mdzesz –
Tak krajã prezydent rządzëł
A niewiedzącë dze jidze
Jak piôrd
Pò bùksach
Wcyg błądzëł

Pùck, 26 séwnika 2007 r.