Ò glacmanach jinaczi – SHARP

Tadżi: ,

SkinHeads Against Racial Prejudice – Skinheadowie Procëm Rasëznowim Ùrëchlenim

comic_sharp.png

Móm czédës, w jaczims SHARPòwsczim zinie, nalazłi kòmiks témòwò sparłãczony z tą rësznotą. Nie wiém ju skądka to móm wzãté ë nie znajã téż jegò ùsôdzcë, nimò tegò mëszlã, że wôrt je to przedstawic Wama pò kaszëbskù. To dô wiele lëchòrozmiéniô westrzód lëdzi, jeżlë ti zdrzą na człowieka z glacą, a tak pò prôwdzë to całô na rësznota mô fest “czôrné” kòrzénie ë nie je faszëzującô, a nawetka ni mô prawa taką bëc ! Prôwdą równak je, że dô taczi òdszepienié, co ze smùtką mùszimë akceptowac. Czëtôjta proszã wicy na starnach Wikipedijë: