Ò starnie

Czëtnica mô w zamëszlënkù bëc serwisã pòswiãconym lëteraturzë, ti kaszëbsczi ë téż dolmaczënkòm swiatowi lëteraturë na kaszëbsczi jãzëk. Dzãka czëtaniu pò kaszëbskù, czëtińc mô téż mòżlewòtã rozwiju/ùczbë swòjegò jãzëka ë rozszérzaniô krézu słowiznë, co téż je misëją negò serwisa.

Ùdba ta je sparłączeniém starnów Kaszëbskô Czëtnica, jaczé zamëkałë w se blós tekstë kaszëbsczich ùsôdzców ë bëłë z Wama òd zôczątkù 2002 rokù, ë kòntinuacëją bloga Swiat wedle Warszka, dze króm jinëch témów, téż bëłë wëjimczi z knéżków znónëch ùsôdzców, jakno Murakami Haruki, czë Charles Dickens. Drëgô wôżno téma tam tegò bloga, Linux, nalôzła swój môl w serwise www.linuxcsb.org.

Czëtnica mô zgrôw téż ùprzëstãpniwac wiadła ze swiata szerok rozmiany lëteraturë, z cëskã na to co dzejô sã na kaszëbsczim pòlu. Chòc kąsk niezgódno z témą szerwisu, chcemë téż dawac tej sej wiadła tikającé sã wszëtczich òtmianów kùńsztu. Tak bë nic co czekawégò nie bëło zabëté!

Wszëtczé aùtorsczé wiadła licencejowóné są wedle reglów Creative Commons - Ùznanié aùtorstwa 2.5 Pòlskô. Ale nie wszëtczé artikle/kôrbionczi/knéżczi bãdą henë ùżëczoné wedle wòlnëch licencëjów. Na niechtërne z nich je pòzwòlenié na dolmaczënié abò wëgasłé są dëtkòwé prawa (Public Domain), dlô jinëch zastosowanié mô aùtorsczé prawò a òsoblëwie:

Można bez zgody autora przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, lecz trzeba podać autora i dzieło. Jest to tzw. prawo cytatu. W przypadku cytatu autor ma prawo do wynagrodzenia, od którego może odstąpić.
Jednak ustawodawca dopuścił możliwość bezpłatnego przytaczania urywków rozpowszechnionych utworów lub drobnych utworów w całości, w zakresie uzasadnionym:

* wyjaśnieniem lub analizą krytyczną (jeśli na przykładzie fragmentu jakiegoś utworu wyrażamy własną opinię),
* prawami gatunku (np.: tworząc karykaturę cudzego utworu wykorzystujemy jej elementy, jednak uzasadnione jest specyficzną formą karykatury),
* nauczaniem (np.: fragmenty występujące w podręcznikach albo czasopismach popularnonaukowych).

Krótkò piszącë – jeżlë chcesz co z tegò szerwisu òpùblikòwac a nie wiész na jaczich tekst je prawach, napiszë do naju ë gwës chùtkò nalézemë rozwiązanié. Jesmë òtemkłi na wszelejaczé fòrmë wespółrobòtë!

Dlô Czëtnice tej sej pisëją:

- Róman Drzéżdżón

- Hana Makùrôt

- Mark Kwidzińsczi

- Michôł Òstrowsczi