Skinheadowie Procëm Rasëznowim Ùrëchlenim

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 10:11 pp 14 stë. 2008

Na zôczątk nowégò rokù mómë dlô waji przërëchtowóny dolmaczënk kòmiksa zajimającegò sã kąsk spòleczną témą ë sparłączonégò z subkùlturą Skinheadów SHARP. Rôczimë do czëtnictwa ë do wëzdrzatkù na “glacmanów” mòże kąsk jinaczi – nie kòżdi z glacą to nazësta.


Jô do pòétë przëszła w gòscy…

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 3:50 dp 8 gòd. 2007

Naja bëlnô dolmaczka czëtô terô Anã Achmatową, a kò jak czëtô to dolmaczi! Në tej mòżemë dac wama nowé wiérztë, tim razã rusczi pòétczi XX stalatégò.


Himnë

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 8:49 pp 7 gòd. 2007

Bez kaszëbsczé media przelazła diskùsja ò himn Kaszëbów. Czëjąc ne sztridowanié wëapartnic mòże letkò dwa karna lëdzy, nëch co chcą żebë dali spiéwac piésn Jarosza Derdowsczégò Marsz Kaszëbsczi a zôs drëdżi barżi są za Zemią Rodną Trepczika. Kòżdi mô swòje za a procëm nëch piesniów. Do tegò jesz mòże dodac jesz gwësną grëpã, co są procëm ùsôdzanim kaszëbsczégò himna.

Chòc mést kòżdi z naju wié co bë chcôł czë nie chcôł czëc jakno tã piesn, to wôrt je chòc je pòznac. Mómë dlô waju przërëchtowóné ne dwa tekstë, bez wskôzów, chtëren je lepszi.

Rôczã do czëtaniô!


Nowe wiérztë

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 3:39 pp 8 ru. 2007

Dodónë mómë wiérztë dwóch kaszëbsczich aùtorów. Jednym z nich je Rómk Drzeżdżón, chtërnegò pòézjã bëła ju pùblikòwónô w Czëtnicë. Drëgą ju naji nowa wespółrobòtnica, Hana Makùrôt, chtërna òkróm zajmaniô sã badérowanim kaszëbiznë czë pòmòcą w pòznawaniu pëzglënów rôdny mòwë, mô téż czas na pisanié wiérztów a dolmaczënié. Na starnie hana.kaszubia.com mòże nalezc wikszi wëbiérk ji dokazów.

Dlô czekawich co je pòd maską szerwisu mómë jinfòrmacëjã, że dodóné je wspiarcé dlô tagów starnów. Jak narô òtagòwóny są kaszëbsczi a cëzy aùtorowie, a tadżi dlô jesz niedokùńczonëch knéżków a kòmiksu bãdą dodóné za sztót.