Rozwij!

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 3:20 pp 4 łżë. 2007

Zwãk mómë je dodóné, nót je le miec przezérnik z Flashem, żebë brëkòwac ti fùnkcëji. Jakno to wëzdrzi mòże òbaczëc w knéżce do ùczbë Interligue. Do tegò jesz w tim ùczbòwnikù òsta dodónô szóstô ùczba – a czas béł na to nôwëższi, kò zeszło nama cos kòle rokù, żebë so za to wzyc.

Kaszëbskô Czëtnica

Gwesno jidze letkò dozdrzéc, że mómë ju wicy tekstów a wszëtkò to dzãka sparłãczeniu z Kaszëbską Czëtnicą (czetnica.kaszubia.com), na òd terô nachôdô sã na tich starnach ë tuwò bãdze dali rozwijónô. Terô téż króm dolmaczënków, mòże czëtac téż apartnych kaszëbsczéch ùsôdzców !


To ju za sztërk ;)

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 9:55 dp 8 stru. 2007

Pòmale jesmë ju przë kùńcu rëchtowania serwisu do òtemkniãcô. Òsta jesz dodanié zwãków w ùczbòwnikù do Interlingue ë (mést) drobné pòprówczi w jedny tabeli, téż w ti knéżce.

Slédnio dodóny òstôł pierszi dzél Przigòdów Jonata GullibleWiôldżi sztorëm, pòstãpny wierã mdze fardich dopierze za miesąc. Bliżë kùńca je téż szóstô ùczba Interlingue. Dlô òbù nëch ksążków mómë zgòdã òd ùsôdzców na dolmaczënk ë wëdôwk.


Czëtnica!

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 12:53 pp 5 stru. 2007

Czëtnica mô w zamëszlënkù bëc serwisã pòswiãconym swiatowi lëteraturë. A barżi ji dolmaczënkom na kaszëbsczi jãzëk.

Ùdba ta je kòntinuacëją bloga Swiat wedle Warszka, dze króm jinëch témów, téż bëłë wëjimczi z knéżków znónëch ùsôdzców, jakno Murakami Haruki, czë Charles Dickens. Drëgô wôżnô téma tam tegò bloga, Linuks, nalazła swój môl w serwise www.linuxcsb.org.

Rôczã do przezéraniô nëch starnów!