VIII Kaszëbsczé Diktando

Òpùblikòwóné w: Wiadło — mark @ 8:31 pp 12 ru. 2009

Wiadło nadesłóné przez: Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié

Z wiôlgą redoscą dôwómë Wama do wiédzë, że w sobòtã, 7 smùtana 2009 rokù w Gimnazjum w Serakòjcach mdze VIII Kaszëbsczé Diktando. Mdzemë baro rôd, czej dzecë, młodzëzna i starszi pùdą w jimë ò nôlepszé môle w VIII edicji Kaszëbsczégò Diktanda. Bãdzta z nama w tim wôżnym dlô Kaszëbów i kaszëbiznë sztóce!

(wicy…)


otworzksiazke.pl

Òpùblikòwóné w: Wiadło — michol @ 5:18 pp 5 mô. 2009

Żëjemë w czekawich czasach! Z jedny starnë mómë wiôldżi cësk medialnëch kòrpòracëjów na òchronã aùtorsczich prawów (a barżi zwësków nëch firm…) a z drëdżi òddolnô rësznota aùtorów, bë wëdawac swòje ùsôdztwò na wòlnych licencëjach – ë nie je to tożsamé z nie branim za to dëtków!

Mómë ju przëmiôrë z mùzyką (serwisë jamendo.com, króm z ôpen mùzyką magnatune.com), z wiadłama (www.do.org.pl), z filmama (moviepals.org ), z ùczbą (www.open.ac.uk) czas ju nôwëższi, żebë miec téż taczé ksążczi.

Taka deja w Americe to nie niżódnô ùtopija, ale w Pòlsce dopierze co pòwstóné mô serwis www.otworzksiazke.pl, co mô na célu promòcëjã wëstrzódka ùczałich deji òtemkłoscë. Jaczi zwësk mô aùtor jak wëdô swój dokôz na wòlny licencëji? Bãdze òn barżi przëstãpny a dzãka temù czãscy cytowóny co je jedną z  miar wôrtnotë ùczałégò.

Dlô ùczałich tekstów barierą są jich niewôldżé nôkładë a przez to nie są letkò przëstãpné dlô ùczałich czë sztudérów a ju dëcht cãżkò je dostac je dlô lëdzy, chtërni żëją dalek òd akademicczich centrów. Wiele z nôùkòwich pùblikacëjów wëstãpiwô dzysô le w pòjedińczëch egzemplarzach.

Serwis otworzksiazke.pl rëszô ju 20 maja ë tëdë téż bãdze szło òbaczëc pierszé ôpen dokazë pòlsczi naùczi!


Wëprzédnienié dlô Hanë Makùrôt

Òpùblikòwóné w: Wiadło — Tadżi: — mark @ 11:51 dp 1 mô. 2009

Hana Makùrôt

Hana Makùrôt

Jesma baro rad z tegò, że mòżemë Wama napisac ò tim, że jeden z wespółrobòtników tich starnów, Hana Makùrôt, òsta wëprzédnionô nôdgrodą  Sztudańcczégò Nobla 2009“.

Hana je ùsôdzcą wielu, sparłãczonëch z kaszëbską kùlturą (z cëskã na kaszëbsczi jãzëk)  pùblikacëjów ë refératów jakno ë kaszëbskòjãzëkòwich dolmaczënków ë pùblikacëjów.

Gratulëjemë!

Czëtôjta wicy na: kaszubia.com


Aùtoritetë: Lech Bądkòwsczi

Òpùblikòwóné w: Wiadło — Tadżi: — mark @ 9:27 dp 29 stru. 2009

Òbkłôdka ksążczi ò Lechù Bądkòwsczim

Òbkłôdka ksążczi ò Lechù Bądkòwsczim

Ze starnów Eùropejsczégò Centróm Solidarnoscë (Europejskie Centrum Solidarności) mòże zladowac katalog wëstôwkù “Autoritetë: Lech Bądkòwsczi” jaczi szło òbôczëc w gromicznikù 2009 rokù w Senace Pòlsczi Repùbliczi w Warszawie.

Katalog je w pòlsczim jãzëkù ë zamëkô w se biografijã Lecha Bądkòwsczégò, jakno ë òdjimczi z wëstôwkù.

Zladënk kataloga w PDF: ecs.gda.pl