Żëcé ë przigòdë Remùsa – pò anielskù

Òpùblikòwóné w: Wiadło — mark @ 9:00 pp 22 séw. 2008

Żëcé ë przigòdë Remùsa - anielskô wersëjô

Żëcé ë przigòdë Remùsa - anielskô wersëjô

Pòwiesc “Żëcé ë przigòdë RemùsaAleksandra Majkòwsczegò, dożda sã anielsczégò dolmaczënkù. Je to ju czwiôrti domaczënk ti pòwiescë na cëzy jãzëk.
Robòta dérowa nad tim òd 2002 rokù (tuwò mòżemë sómi to pòswiadczëc, pòwòłując sã na priwatną kòrespòndecëjã z tim sparłãczoną), a ùsôdzczëniama tegò dolmaczënkù są dwie białczi z Minneapolis, Minnesota w Nordowi Americe:  Blanche Krbechek (z kaszëbczi stowôrë:  Kashubian Association of North America) ë Kasia Gawlik-Luiken. Ksążkã wëdôł Institut Kaszëbczi, dze téż jã mòże zamówic (priz pòdôwóny na starnach to 30 złotëch)

Life and Adventures of Remus

dolm. B. Krbechek i K. Gawlik-Luiken
Gduńsk 2008, st. 496


Nowé tekstë

Òpùblikòwóné w: Wiadło — michol @ 3:38 pp 26 zél. 2008

Përznã czasu ju minãło òd slédnégò wpisënkù ò dodónëch tekstach. Në cëż bë tu wiele pisac – ferijë! Na szczãscé mómë je ju za sobą ë czas je nazôd wrócëc do przedstawianiô nowëch ë stôrëch aùtorów.

Òb slédné tidzénie dodôné mómë pòwiôstczi Cenôwë, chtërné miôł òn zapisóné w jegò ksążce ò kaszëbsczi gramatice (mòże ją nalezc na starnach WBC, ò chtërny mómë ju pisóné), Gôdczi kaszëbsczé mni znónegò ùsôdzcë z Kòsôkòwa Józefa Klebbë, kòrejańsczi kòmiks (sztrépk) ë dzélk czekawégò kriminału ò przigòdach lelekòwatégò detektiwa ë damsczégò frizéra.


Ùmarłi je król – niech żëje król!

Òpùblikòwóné w: Wiadło — mark @ 10:33 dp 17 zél. 2008

Tëli bëło trzôskù przë zrëszeniu ùdbë Kaszubska Biblioteka Cyfrowa, że terô pò prawie 3 latach mòże ju òstro rzec, że bëło to le wiele trzôskù ò nick! Nie bãdzemë tuwò sã nawetka mòcowac na kritikã zamkłoscë tich starnów, bò tak pò prôwdze to ni ma nawetka co kritikòwac. Ni mómë wiedzë ò tim, dlôcze sã nen serwis nie rozwinął, wiemë le, że miała to bëc nôwikszô kaszëbskô bibloteka jakô je przëstãpnô online – to szło przeczëtac w różnëch placach.

Në, le nie ùsôdzómë dlô waji starnów Czëtnicë, bë narzékac ë na szczãsce dô téż internetowé pòdjimizmë, jaczé nie dożdałë sã taczégò medialnegò pòmionu jakno na wëższô, a jaczich nimò tegò, a mòże na szczãscé, przezéranié radowac mòże. Taką je na gwës Wejherowska Biblioteka Cyfrowa. Tuwò dopiérze mòże òbôczëc, czim mòże bëc dobri zestôwk tekstów kaszëbsczich, tich sparłãczonëch z kaszëbsczim/pòmòrsczim jãzëka z tima ò òbéńdze Kaszëb.
(wicy…)


Dzéń Kaszëbsczi Kùlturë na GÙ

Òpùblikòwóné w: Wiadło — mark @ 4:45 pp 9 mô. 2008

Katédra Slawisticzi i Karno Sztudérow „Pomorania” rôczą na Dzéń Kaszëbsczi Kùlturë na Gduńsczi Ùniwersytece, jaczi je òrganizowóny w òbrëmienim Festiwalu Slawisticzi „Słowiańsczé Farwë Smiéchù” i òdbãdze sã 12 maja 2008 rokù.

Programa Dnia Kaszëbsczi Kùlturë:

  • 16.00 – wëkłôd Prof. Jerzégò Trédra na témã: SLAWISTIKA XIX W. Ò KASZËBIZNIE (Wëdzél Prawa i Administracji, 20.26)
  • 16.30 – prezentacjô ò Kaszëbach, przedstawionô przez Prof. Jerzégò Trédra (Wëdzél Prawa i Administracji, 20.26)
  • 17.00 – prezentacjô filmù Testament i kôrbiónkã z reżisérą A. Sipajło (Wëdzél Prawa i Administracji, 20.26)
  • 18.00 – wieczórk kaszëbsczi pòézji: wëstąpią Róman Drzéżdżón, Karolëna Serkòwskô i karno, prezentëjącé kaszëbską spiéwóną pòézjã –Kùtin (Wëdzél Filologiczno-Historiczny, 1.43);
  • – Degùstacjô kaszëbsczégò zjestkù (Wëdzél Filologiczno-Historiczny, 1.43).