Bôczënk szkólny!

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 9:53 dp 21 stru. 2008

Ekzamin z kaszëbsczégò dlô szkólnëch òdbãdze sã 26 strëmiannika ò gòdzënie 2 pò pôłnim w biurze K-PZ przë sztrasë Straganiarsczi 20-23.

Wniosk w fòrmace DOC mòże zladowac ze starnë K-PZ.


Arthur C. Clark nie żëje

Òpùblikòwóné w: Wiadło — michol @ 10:00 dp 19 stru. 2008

W nocë 18 strëmiannika ùmôrł jeden z nôbelnészëch eùropejsczéch ùsôdzców science fiction XX stalata, Arthur Charles Clark. Béł 90 lat stôri.

Ùrodzëł sã 16 gòdnika 1917 rokù w Anielsczi. Òd młodégò jinteresowôł sã kòsmòsã ë bãdąc ju 19 lat stôri òstôł nôleżnikã Britëjsczi Midzeplanetarny Stowôrë. Dwa razë, w latach 1946-1947 a téż 1950-1953 béł ji przédnikã.

Jegò pierszą nowelą bëło Rescue Party (pl. Wyprawa ratunkowa), zôs pòpùlarnotã dôłë mù wëdóné w latach 50 ksążczi: The Sands of Mars, Interpalnetary flight, Against the Fall of Night, Childhood’s End. Nôwikszim jegò dokazã, znónym nie le blós fanóm fantasticzi bëła 2001: A Space Odyssey (pl. 2001: Odyseja Kosmiczna). Ksążkã tã pisôł równoczasno z robieniem filmù ze Stanleyã Kubrickã. Dokôz nen béł zwënégą tak kòmercjową jak téż artisticzną.


Zmianë

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 3:29 pp 16 stru. 2008

Mómë ju w ti naji Czëtnice dosc tëli tekstów – to baro fejn sprawa ë nót je za całowną robòtã pòdzãkòwac wszëtczim co miele w ni swój dzél. Mómë równak swiądã, ze nie wszëtczé tekstë napisóné są zgódno ze wskôzama kaszëbsczégò pisënkù, chòc tuwò cãżkò czasã je rzec, co je lóz, jeden aùtor pisze tak jiny jinaczi… Tak czë sak jesmë doszlë do tegò sztërkù, w jaczim nót je sprôwdzëc to co òsta ju òpùblikòwóné na najich starnach.

Do kùńca tegò miesąca mómë dla najich czëtińców przerëchtowóné testową wersëjã Czëtnicë, na chtërny mòże nalézc wszëtczé stôré tekstë. W tim czasu mdzemë rëchtowalë nową wersëjã (Czëtnica 2.0), w jaczi wikszi cësk chcemë dac na bezzmiłkòwòsc pisënkù. Dlôtë zachãcywómë do wzérania na starnë test.zymk.net a téż na to co mdze dzejac sã na nowich starnach www.czetnica.org.


Nôrodné Cyfrowé Archiwùm

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 6:52 pp 8 stru. 2008

Na spòdlém ùdbë Ministra Kùlturë ò przesztôłcenim Archiwùm Mechaniczny Dokùmentacëji w jinstitucëjã ò wikszim krézu dzejaniô 8 strëmiannika pòwstało Nôrodné Cyfrowé Archiwùm.

Do zadaniów NCA przenôlégò:

  • archiwizacëjô cyfrowëch materiałów, w tim elektronikòwégò dokùmentu
  • archiwizacëjô òdjimków, zwãkòwëch nagraniów ë filmów
  • digitalizacëjô archiwalnëch materiałów
  • ùprzëstãpnióné cyfrowi wëdowiédzë ë archiwalnëch materiałów, téż online

Jak narô do òbezdrzëniô je kòle 80 tës. zdigitalizowónëch òdjimków. Midze jinszëma jidze nalézc ne ò Kaszëbach. Jak letkò mòże téż dozdrzec mają bëc téż przëstãpné cyfrowé nagrania wëwiadów, np. z Janã Drzéżdżónã.

Wicy wëdowiédzë ò dbie ë ùdbach NCA mòże dostac na starnie www.nac.gov.pl.