Dëtczi na kùlturã w Gdini

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 5:49 pp 13 grom. 2008

Mieszkôsz w Gdini? Môsz ùdbã na kùlturowé dzejanié? Në, téj je szansa, że na to dejã nalézą sã gardowé dëtczi.

Do pòdzélu je 125 tës złotëch na kùlturã. Òkróm tegò są jesz dwa projektë: bezpiék ë dzejania dlô dzecy a młodzëznë. Na kòżdi z nich dónô je takô sama sëma. Do 3 strëmiannika je czas na skłôdanié wniosków, a dobéwcã pòznómë ju w łżëkwiace. Je to bëlnô szansa dlô mieszkańców Gdini, chtërni chcą wspòmóc kaszëbską kùlturã.

Zachãcywómë do zapòznaniô sã z wëdowiédzą na starnach gardu Gdiniô abò w môlach dzelnicowëch radzëznów.


Jan Bilot

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 10:36 pp 12 grom. 2008

Nôslédnym kaszëbsczim nôrdowim ùsôdzcą, jaczegò mòżemë Wama przedstôwic, je Jan Bilot z Òsłonina. Tekst ùdzysdniowił ë przësłôł nama do Czëtnicë Rómk Drzéżdzón, jaczegò dokôzë mòżeta na najich starnach téż czëtac. Krótkô notka biblograficznô ò Biloce pòchôdô z Kaszëbsczi Wikipedijë, jaczi téż dozérómë.

Rôczimë do czëtnictwa.


Gùczów Mack w Bólszewie

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 1:00 pp 11 grom. 2008

Direktor Pùbliczny Biblioteczi Gminë Wejrowò miona Aleksandra Labùdë rôczë na gebùrstach Gùczów Macka, heroja felietonów Labùdë, 29 gromicznika ò gòdz 6 pò pôłnim w bibliotece w Bólszewie.

Programã nalézc mòże na starnie K-PZ.

Czekawié je to, że wedle programë to prawie Aleksander Majkòwsczi mdze barżi ekspònowóny w wëstąpieniach a nie Aleksander Labùda ë jegò Mack.


Kryptonim “Inspirator”

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 6:42 pp 9 grom. 2008

Òstrzódk Kaszëbskò-Pòmòrsczi Kùlturë w Gdini (al. Piłsudsczégò 18) serdeczno rôczë w strzodã, 20 gromicznika ò 18:00, na projekcëjã dokùmentalnégò filmù Henriczi Dobòsz pòd titlã Kryptonim “Inspirator”.

Dokòment nen tikô sã personë bëlnégò mieszkańca Pòmòrsczi – Lecha Bądkòwsczégò. Film pòkazëje jegò żëcé a téż wspòminczi jemù blësczich, drëchów ë wiele jinëch personów, co mielë z nim pò drodze. Historëja filma to téż wanoga pò aktach Jinstituta Nôrodny Pamiãcë, pòkazująca baro drãgą drogã kaszëbskò-pòmòrsczégò dzejôrza w realiach socjalistny Pòlsczi

Wstãp darmôk!

Wiadło za starną K-PZ.