Aleksander Majkòwsczi

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 8:44 pp 7 grom. 2008

Dwa dni dowslôdë mómë dodóné wiadło ò tim, bë nen rok béł rokã Aleksandra Majkòwsczégò. A dzysô przeszedł czas, żebë pòkazac chòc kąsk z dokôzów tegò bëlnégò naszińca. Jak narô le jedna pòwiôstka je dodónô, Kòza i jeż, ale szëkôjta za wicy përzënkã pózdni!

Bôczënk: pisënk tekstu òstôł ùdzysdniowony.


To je słowò Bòżé

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 3:46 pp 6 grom. 2008

Mô ùkôzóné sã w kaszëbsczi mòwie Lekcjonôrz “To je słowò Bòżé” w dolmaczënkù Eùgeniusza Gołąbka. Dokôz zamëkô w se mszalné czëtania na wszëtczé niedzélë a swiãta w rokù. Mô òno imprimatur Metropòlitarny Gduńsczi Kùrii razã ze słowã gduńsczégò metropòlitë.

Prezentacëjô Lekcjonôrza òdbãdze sã w Żukòwie, 8 gromicznika a na zaczątk òrganizatorowie rôczą na mszã na gòdzënã 16:00 do pòklôsztórnégò kòscoła.

Wicy wëdowiédzë na starnach K-PZ.


Wiérztë Òsipa Mandelsztama

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 3:34 pp 6 grom. 2008

W najim szerwisu zagòscëł nowi aùtor! Dzãka bëlny robòce Hane dôwómë najim czëtińcom wiérztë Òsipa  Mandelsztama, stôwiónégò w piérszi rézë rusczich pòétów XX s., kòle  Bòrisa Pasternaka czë Anë Achmatowi.

Rôczimë do czëtaniô!


Ò Aleksandrze Majkòwsczim w Sejmie

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 7:56 pp 5 grom. 2008

Pòséł na Sejm Zdzisław Czucha na nôblëższim pòsedzenim Sejmù, w dniach 6-8 gromicznika, wëgłosë pòselsczé òswiôdczenié w sprawie nôdaniô rokòwi 2008 miona Rokù Aleksandra Majkòwsczégò. Fùl tekst wëstąpieniô je na starnach K-PZ.

10 gromicznika je 70. roczëzna smiercë Aleksandra Majkòwsczégò, pisarza, redaktora, pòétë, dramaturga, spòlëznowégò dzejôrza a doktora medicynë. Nôwikszi dokôz jegò żëcô, wëdóny pò jegò smiercë fantasmagòrikòwi roman Żëcé i przigòdë Remùsa òstôł przedolmaczony na czile jãzëków, w tim pòlsczi bez Lecha Bądkòwsczégò, ale téż na francësczi, anielsczi ë miemiecczi.