Agata Christie

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 9:00 pp 21 mô. 2007 Dopòwiescë (0)

Dodóné mómë wëjimk z knéżczi Agatë Christie Trzënôscë wëzgôdków (The Thirteen Problems abò The Tuesday Club Murders) – je to kôrbionka pòd titlã Krew na darżëce, w jaczi mòże pòznac jedną z bòdrinków knéżków Christie – pannã Jane Marple.

Dolmacząc nã kôrbionkã, jô wcyg mëslôł ò kaszëbsczi słowiznie. Jak nôlepi dolmaczëc? Brëkùjąc (ùżiwając) pòlaszący kaszëbiznë, jaczi je z kòżdim sztërkã wicy w mediach, gôdkach czë tej sej na starnach, czë mòże neòlogizmów Trepczika, co pòmògają dolmaczowi, le nie są richtich tima słowama jaczé są brëkòwóné w dzysdniowi kaszëbiznie? Dlô tegò czë jinegò wëbiérkù to dô różné argùmentë. Jô jem ti dbë ë to mie przekònëje do wëbiérkù wersëji Trepczika, że nót je nama wcyg wicy słowiznë a bôczëc mùszimë téż na to, bë pòlsczi jãzëk nie dobéł nad kaszëbsczim. Żebë nen drëdżi nie òstôł sã jakò le dialekt tegò pierszégò. A przënômni jesz nie tak chùtkò. Le bãdze to kòsztã gwësnégò niezrozmieniô tekstu – chòc mòże mdze to jaczé wëzwanié do tegò bë ùczëc sã lëteracczi kaszëbiznë ë czëtac, czëtac, czëtac. Pò kaszëbskù!


Bookmark and Share

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc