Dopòwiescë w czëtnicë

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 2:39 pp 28 séw. 2007

Kù reszce móm dodóné wtëkôcza, jaczi ùmòżebniô chùtką szëkbã za slédnyma dopòwiescama. Ë chòc nawetka jesz wiele nëch dopòwiesców nié mô, to mést je to przëdôwné nôrzãdze do wzérania chto a co mô rzekniãti.

Abë je òbaczëc biéj kąsk niżi na bòczny lëstwie, jaż do dzélu zatilowónégò Slédné dopòwiescë. A òd se mòżemë dodac to co le chcemë we wnetka kòżdim wiadle czë wëjimkù z lëteraturë. Sygô le pòdac swòjé miono, adresã e-mail, starnã www czej so jaką mô ë dodac dwie lëczbë (dzãka temù nié mómë tuwò spamù).


Lidija Gačnik-Gombač

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 9:35 pp 26 séw. 2007

Hana robòcza białką je ë dzãka ji wspiarcô starnë Czëtnicë òżëłë kąsk wicy. Pòdesła nama terô ji dolmaczënk wëjimkù z ùsôdztwa młodi slowensczi runitczi Lidiji Gačnik-Gombač.

Czëtôjta Wniebòwzãcé


Natálie Kocábová

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 10:33 dp 17 séw. 2007

Dali bãdąc blëżi słowiańsczi lëteraturë, pò rusczim Lermontowie, czas na młodą przedstôwicã czesczégò pisaniégò, Nataliã Kocab. Romanã Mònarchã Absynt napisóné mia bãdąc 19 lat stôrô! A jak mòże òbaczëc, nawetka w tak młodim wiekù jidze ùsôdzëc bëlną knégã.

Jak wiedno rôczã do czëtaniô!


Zmiana wëzdrzatkù

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 9:33 pp 13 séw. 2007

Òd dzysô mómë nowi wëzdrzatk. Nen stôri, chòc nie wëzdrzôł nôgòrzi ë béł barô fejn do sprôwianiô, wedle mòji dbë nie béł nôlepszi dlô starnë ò lëtarturze. Mést nen nowi lepi wespółrobi z zamkłoscą.

Jesz òsta do zrobieniô w nim czile spraw. W przédnym dzélu dolmaczënk anielsczich tekstów jaczé sã tej sej pòkôzëją a pòchôdają z ti nowé témë. Je téż czile drobnëch sprawów: pòprôwczi do wtëkôczów (nie do kùńca dobrze wëzdrzi nôsz grôcz aùdio lopków), czë dodanié jednegò abò dwóch nowich wtëkôczów (np. do wëskrzëniwaniô slédnëch dopòwiesców). Leno nie są to wszëtkò taczé zmianë, jaczé mògą przeszkòdzëc w czëtaniu tekstów a doch to je nôwôżniészô sprawa w tim szerwise.

A ju za sztërk nowi tekst…