Heroja naszégò czasu – dolmaczënk Lermòntowa

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 9:02 pp 10 séw. 2007

Dzãka pòmòcë jakô je przëszłô je òd Hanë Makùrôt mòżema Wama przedstôwic wëjimczi z ùsôdztwa Michôła Jurjewicza Lermòntowa – jednegò z nôbëlniészich rusczich ùtwórców epòczi romantiznë.

Rôczimë do czëtnictwa ë pisaniô Wajich dopòwiesców, nié le blós do negò dolmaczënkù.


Kąsk dlô dzecy

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 8:56 dp 1 zél. 2007

Nié mòże chòba bëc le tak, że wszëtkò tùwò je dlô stôrszëch lëdzy, tak téż mómë dodóné wëjimk z knéżczi dlô dzëcy Poliksena ë parsątkò, jaką napisóné mô Bianca Pitzorno. Chùtkò sã to czëtô, co je mést sprawą wszëtczich ksążków dlô nômłodszëch.

W najich ùdbach na dalszi czas je przedstawienié wama kąsk wicy japòńsczi lëteraturë na przëmiôrze Ryūnosuke Akutagawë. Dwie jegò kôrbionczi – Rashomon ë Yabu no naka – òstałë sã pòdspòdlim filmù Akiro Kurosawë Rashomon. Do tegò jesz mómë dbã, żebë dac próbkã cesczégò pisaniô a mòże z jaczégò jinszégò słowiańsczégò placu? Në, tak pò prôwdzë to: co bãdze to bãdze!

Téj do zaczëtaniô!


Ferije

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 11:52 dp 4 lëp. 2007

Në naczãti są ju ferije, a nie je to nôlepszi czas na aktiwnotã przed kòmpùtrã :)

Na dzysô mómë przërëchtowóné dzélk kôrbionczi Kira Bułyczewa Drëdżi spódk pòwiôstczi. Je to barô zabawnô historëjô przigòdów młodégò archeòloga Anatolija Borysowicza Gamaliejewa, chtëren robi badania w Wiôldżim Guslarze… Pòwiôstka na je jedną z wielu jaczé mòże nalezc w knéżce Nowi Guślarczycy, jaką mòże kùpic mést w kòżdi ksążkòwnicë.


Inverloch

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 7:56 pp 16 czer. 2007

Wcyg cos nowégò – to naju dewiza! Òd dzysô mómë dla naszich czëtińców ni mni ni wicy jak… kòmiks. Mést ògreńczã sã do anonsu ë nié mdã pisôł ò czim òn je. To òbaczëta sómi.

Serwis czëtnica.org nie je dopasowóny do òbsłëdżi kòmiksów. Jak narô nie wëzdrzi to lëchò, le wnetka nót mdze pòmëslëc ò czim lepszim.

To tëli na dzysô. Do ùzdrzëniô!