Pòmòrsczé krôjòbrôzë

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 7:36 pp 5 grom. 2008

Do kùńca gromicznika w Filëji nr 15 Gardowi Pùblikòwi Biblioteczi w Gdini w pòniedzôłczi, wtórczi, czwiôrtczi a piątczi w gòdzënach òd 11:30 do 19:00 mòże òbzérac wëstôwk malarstwa Mariana Buslera pòd titlã Pòmòrsczé krôjòbrôzë.

Je to ekspòzycëjô czilenôstu òbrôzów wëkònónëch w różnëch technikach, krótkò sparłączonëch z òbéńdą Pòmòrsczi.


Midzënôrodny Dzéń Rodny Mòwë

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 4:54 pp 4 grom. 2008

21 gromicznika òbchòdajemë Midzënôrodny Dzéń Rodny Mòwë. Z ti leżnoscë w gduńsczim Dworze Artusa òdbãdze sã czile czekawich òdczëtów ë kòncertów. M.jin. prof. Breza bãdze gôdôł ò kaszëbsczi mòwie westrzódka eùropejsczich jãzëków, a prof. Wichierkiewicz ò òbéńdowëch jãzëkach a etniczny juwernoce w Eùropie.

Całą programã mòże nalézc na starnie K-PZ.


Jak czëtac dokôz kùńsztu

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 2:51 pp 31 stë. 2008

Tegò dowiémë sã 4 gromicznika z wëkładu Huberta Bilewicza w czëtnicë Gardowi a Krézowi Pùbliczny Biblioteczi w Kartëzach w ramach Kartësczi Akademiji Kùńsztu. Òrganizatorama są Galerëjô Refektarz ë Gardowô a Krézowô Pùblicznô Biblioteka w Kartëzach.

Wstãp darmok!


Sztandardë kaszëbiznë

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 12:47 dp 31 stë. 2008

Radzëzna Jãzëka Kaszëbsczégò pò dosc dłudżim czasu sã wzã ë wëda Biuletin, chtëren darmôk mòże dostac w bùdinkù Biura Przédnictwa Kaszëbskò-Pòmòrsczi Zrzeszë, przë Straganiarsczi 20-23 w Gduńskù, w gòdzënach 08:00 – 15:30. Jeżlë chtos bë ni mógł jachac jaż do Gduńska, téj mòże zladowac dokôz w fòrmace PDF prosto z pòdstarnë Radzëznë. Do wëbiérkù je kaszëbskô a pòlskô wersëjô.

Ze starnë RKJ do zladënkù są téż dwa dokôze, jeden z medialnégò krézu a drëdżi z teòreji lëteraturë. Równak jich zamkosc mòże nalézc téż w biuletinie.