Charles Bukowski

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 7:05 dp 7 czer. 2007 Dopòwiescë (0)

Dodóné mómë kôrbionkã Charlesa Bukowsczégò Prôwdzëwi chłop. Jô długò sã namëszlôł jaczi jegò tekst dac. Ë nen wëbróny nie je dlô niegò tak charakterny, chòc jidze w nim bez problemów òdszëkac sztél ë kùńszt Bukowsczégò. Mô le jednô dobroctwò – je krótczi, dzãka czemù chùtkò mógł nalezc sã na ti starnie.

W jinëch tekstach pòprôwióné sã jãzëkòwé felë. Mést na jedną felã jaką nalezã to dô zôs 3, jaczé bãdã widzôł pòzdni. Tak chòba to ju mùszi bëc! Żelë chtos najdze zmiłczi to proszã nama ò tim napisac, brëkùjąc fòrmùlarza na starnie kòntaktu.


Bookmark and Share

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc