Ferije

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 11:52 dp 4 lëp. 2007 Dopòwiescë (0)

Në naczãti są ju ferije, a nie je to nôlepszi czas na aktiwnotã przed kòmpùtrã :)

Na dzysô mómë przërëchtowóné dzélk kôrbionczi Kira Bułyczewa Drëdżi spódk pòwiôstczi. Je to barô zabawnô historëjô przigòdów młodégò archeòloga Anatolija Borysowicza Gamaliejewa, chtëren robi badania w Wiôldżim Guslarze… Pòwiôstka na je jedną z wielu jaczé mòże nalezc w knéżce Nowi Guślarczycy, jaką mòże kùpic mést w kòżdi ksążkòwnicë.


Bookmark and Share

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc