Gduńsczi kriminał

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 12:06 pp 27 stë. 2008 Dopòwiescë (0)

Wòjewódzkô ë Gardowô Pùblicznô Bibloteka miona Josepha Conrada-Korzeniowsczégò razã z Gduńską Wëdowizną Psychologiczną ògłosëwaja kònkùrs na kriminalną kôrbionką, chtërnej akcëjô òdbëwô sã w cemnëch darżënkach Gduńska.

Na starnie www.wbpg.org.pl nalézc mòże regùlamin kònkùrsa, w chtërnym czëtómë, że kôrbionka na ni mòże miec wicy jak 20 starnów maszinopisu (1800 znaków na starnã), ni mòże bëc przódë pùblikòwónô ë że wëdówk ùdbóny je na jeséń. Z tekstu prosto to nie wëchòdaje, le chòba dokôz nen mô bëc pisóny w pòlsczim jãzëkù.

Dlô chcącëch sprôwdzëc sã w pisanim pòmòcny mòże bëc szpetôczel w Teatrze Wybrzeże w Gduńsku, Miasteczko G. W titlowim gardkù dochôdaje do mòrdarstwa a przédny heroja, jak to zwëkòwô biwô, mô nalézc chto zabił. Problemã je to, że jegò rodzëzna téż mògła bëc w to zamieszónô…

Z nórcëkù lëteracczich kònkùrsów nót je jesz przëbôczëc wiadło ò kònkùrse Bëtowsczégò Kùrierë na kôrbionkã sci-fi abò fantasy w jãzëkù kaszëbsczim. Ògłos ò wińdzeniach mô bëc òpùblikòwóny do kùńca gromicznika.

Niecerplëwò żdómë na nôlepszé òpòwiadania!


Bookmark and Share

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc