Kąsk dlô dzecy

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 8:56 dp 1 zél. 2007 Dopòwiescë (0)

Nié mòże chòba bëc le tak, że wszëtkò tùwò je dlô stôrszëch lëdzy, tak téż mómë dodóné wëjimk z knéżczi dlô dzëcy Poliksena ë parsątkò, jaką napisóné mô Bianca Pitzorno. Chùtkò sã to czëtô, co je mést sprawą wszëtczich ksążków dlô nômłodszëch.

W najich ùdbach na dalszi czas je przedstawienié wama kąsk wicy japòńsczi lëteraturë na przëmiôrze Ryūnosuke Akutagawë. Dwie jegò kôrbionczi – Rashomon ë Yabu no naka – òstałë sã pòdspòdlim filmù Akiro Kurosawë Rashomon. Do tegò jesz mómë dbã, żebë dac próbkã cesczégò pisaniô a mòże z jaczégò jinszégò słowiańsczégò placu? Në, tak pò prôwdzë to: co bãdze to bãdze!

Téj do zaczëtaniô!


Bookmark and Share

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc