Nowe wiérztë

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 3:39 pp 8 ru. 2007 Dopòwiesców (2)

Dodónë mómë wiérztë dwóch kaszëbsczich aùtorów. Jednym z nich je Rómk Drzeżdżón, chtërnegò pòézjã bëła ju pùblikòwónô w Czëtnicë. Drëgą ju naji nowa wespółrobòtnica, Hana Makùrôt, chtërna òkróm zajmaniô sã badérowanim kaszëbiznë czë pòmòcą w pòznawaniu pëzglënów rôdny mòwë, mô téż czas na pisanié wiérztów a dolmaczënié. Na starnie hana.kaszubia.com mòże nalezc wikszi wëbiérk ji dokazów.

Dlô czekawich co je pòd maską szerwisu mómë jinfòrmacëjã, że dodóné je wspiarcé dlô tagów starnów. Jak narô òtagòwóny są kaszëbsczi a cëzy aùtorowie, a tadżi dlô jesz niedokùńczonëch knéżków a kòmiksu bãdą dodóné za sztót.


Bookmark and Share

2 dopòw. »

  1. Ale të jes kaszëbsczi Pinokio – le sã òpasëjë na nã klukã, bë nią nie przedzwònic dze ;-)
    Nowé wiérztë Rómka dodóné mómë dopiérze terô, zdrzëta tuwò.

    Dopòwiesc przez mark — ru. 8, 2007 @ 5:44 pp

  2. Në a zdrzë na to tak: są ju? Są. Téj je ok :D A tak pò prôwdze, to mòjô wina, jô mëszlôł, że të ju môsz je dodóné. Mùszã lepi czëtac maile, bò na chùtkò to mie tak pózdni wëchòdaje ;)

    Dopòwiesc przez Michôł — ru. 8, 2007 @ 7:46 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc