otworzksiazke.pl

Òpùblikòwóné w: Wiadło — michol @ 5:18 pp 5 mô. 2009 Dopòwiesców (3)

Żëjemë w czekawich czasach! Z jedny starnë mómë wiôldżi cësk medialnëch kòrpòracëjów na òchronã aùtorsczich prawów (a barżi zwësków nëch firm…) a z drëdżi òddolnô rësznota aùtorów, bë wëdawac swòje ùsôdztwò na wòlnych licencëjach – ë nie je to tożsamé z nie branim za to dëtków!

Mómë ju przëmiôrë z mùzyką (serwisë jamendo.com, króm z ôpen mùzyką magnatune.com), z wiadłama (www.do.org.pl), z filmama (moviepals.org ), z ùczbą (www.open.ac.uk) czas ju nôwëższi, żebë miec téż taczé ksążczi.

Taka deja w Americe to nie niżódnô ùtopija, ale w Pòlsce dopierze co pòwstóné mô serwis www.otworzksiazke.pl, co mô na célu promòcëjã wëstrzódka ùczałich deji òtemkłoscë. Jaczi zwësk mô aùtor jak wëdô swój dokôz na wòlny licencëji? Bãdze òn barżi przëstãpny a dzãka temù czãscy cytowóny co je jedną z  miar wôrtnotë ùczałégò.

Dlô ùczałich tekstów barierą są jich niewôldżé nôkładë a przez to nie są letkò przëstãpné dlô ùczałich czë sztudérów a ju dëcht cãżkò je dostac je dlô lëdzy, chtërni żëją dalek òd akademicczich centrów. Wiele z nôùkòwich pùblikacëjów wëstãpiwô dzysô le w pòjedińczëch egzemplarzach.

Serwis otworzksiazke.pl rëszô ju 20 maja ë tëdë téż bãdze szło òbaczëc pierszé ôpen dokazë pòlsczi naùczi!


Bookmark and Share

3 dopòw. »

 1. Jak jô pisôł nen pòst, jô kąsk szëkôł za wòlnyma ùdbama, co nie są sparłączoné z programòwanim. Jak jidze sã domëszlëc nôwicy taczich projektów je amerikańsczégò pòchòdzenkù – tam jak chto robi za pùbliczné dëtczi to mùszi pùblikòwac w public domain. W Eùropie wiele pòchôdaje z Francëji. Pòlskô za baro na przódk nie wëchôdaje :D Dlôtë wôrt je pòdsztrichnąc taczé ùdbë, co nie są robioné le dlô dëtków.
  Në ë jesz czekawé je to, że tak wiele je produktów ôpen zamkłoscë (ôpen mùzyka, film, programë ëtd.), chòc nëch wiôldżich gwiôzd wëprodukòwónëch przez wiôldżé kòncernë za wiele to nie dô ;) Ale jidze nalézc czekawié ôpen dokazë.

  Dopòwiesc przez michol — mô. 5, 2009 @ 9:16 pp

 2. Baro fejn zestôwk òglowi ôpen zdrojowi aktiwnotë pòkôzôł we łżekwiace RedHat; òbôczta: Open Source Activity Map

  Dopòwiesc przez mark — mô. 5, 2009 @ 9:45 pp

 3. Nie je tak lëchò w ti Pòlsce z deją ôpen zdrojowi aktiwnotë, ale jesz dalek nama do rozwiniãtëch krajów.

  Dopòwiesc przez michol — mô. 6, 2009 @ 7:41 dp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc