Prozatorsczi Kònkùrs miona Jana Drzéżdżóna

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 7:15 pp 2 stru. 2008 Dopòwiescë (0)

Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi, Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, Pòwiatowi Kréz w Wejrowie ògłoszëwają XIII edycëjã Prozatorsczégò Kònkùrsa miona Jana Drzéżdżóna.

Mòżnô brac dzél w dwùch kategòrëjach: na òpòwiôdanié abò esej w kaszëbsczim jãzëkù na równojaką témã, abò òpòwiôdanié abò esej w pòlsczim jãzëkù na kaszëbskò-pòmòrską témã.

Niepùblikòwóné chùdzy prôce nót je sélac do 25 łżëkwiata 2008 na adresã Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo.

W kùwerce mają bëc 3 ekzemplôrze maszynopisu z céchã jaczi mô bëc téż w zalepiony kùwerce, w chtëreny nót je dac swòjé miono, nôzwëstkò ë adresã.

W òbù kategòrëjach òrganizatorowie przëznôją nôdgrodë:

  • I môl 1500 zł
  • II môl 1000 zł
  • III môl 500 zł

Wicy wëdowiédzë mòże dostac pòd numerama telefónów 058/ 672-29-56, 058/ 736 18 21 abò przez e-maile: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl ë biuro@kaszubi.pl

Zakùńczenié kònkùrsa je ùdbóné na drëgą pòłowã maja a rezultatë bãdą òpùblikòwóné na starnach www.muzeum.wejherowo.pl ë www.kaszubi.pl.


Bookmark and Share

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc