Wëprzédnienié dlô Hanë Makùrôt

Tadżi: — mark @ 11:51 dp 1 mô. 2009

Hana Makùrôt

Hana Makùrôt

Jesma baro rad z tegò, że mòżemë Wama napisac ò tim, że jeden z wespółrobòtników tich starnów, Hana Makùrôt, òsta wëprzédnionô nôdgrodą  Sztudańcczégò Nobla 2009“.

Hana je ùsôdzcą wielu, sparłãczonëch z kaszëbską kùlturą (z cëskã na kaszëbsczi jãzëk)  pùblikacëjów ë refératów jakno ë kaszëbskòjãzëkòwich dolmaczënków ë pùblikacëjów.

Gratulëjemë!

Czëtôjta wicy na: kaszubia.com