ZYMK w Lëzënie

Tadżi: , — mark @ 6:05 pp 20 ru. 2009

W sobòtã 14 lëstopadnika 2009 rokù ò gòdz. 16.00, bãdze mòżna sã pòtkac z nôlëżnikama kaszëbsczégò lëteracczégò karna ZYMK.

Zéńdzenié bãdze miało swój plac w Gimnazëjóm miona Kaszëbsczich Runitów w Lëzënie.

Zymkòwcë rôczą brateczno do Lëzëna !!!