ZYMK w Lëzënie

Tadżi: , — mark @ 6:05 pp 20 ru. 2009

W sobòtã 14 lëstopadnika 2009 rokù ò gòdz. 16.00, bãdze mòżna sã pòtkac z nôlëżnikama kaszëbsczégò lëteracczégò karna ZYMK.

Zéńdzenié bãdze miało swój plac w Gimnazëjóm miona Kaszëbsczich Runitów w Lëzënie.

Zymkòwcë rôczą brateczno do Lëzëna !!!


Zymk 7

Tadżi: — mark @ 12:41 dp 18 grom. 2009

ZYMK 7

Zymk 7

To ju wnet dwa ksãżëcë jak mòże dobëc nowi (sódmy) zsziwk Zymkù, jaczi wëdalë: Wëdôwizna Region, Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi w Wejrowie ë Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Bënë mòże nalezc czile “zymkòwich” debiutów, jakno ë tekstë ju z rëchliszëch zsziwków ùsôdzców ë tak mómë króm przedsłowia Rómana Drzéżdżóna, tekstë: Słôwka Fòrmellë, Adama Hébla, Mariana Jelińsczégò, br. Zbigniewa Joskòwsczégò, Słôwka Klasa, Darka Majkòwsczégò, Hanë Makùrôt, Grégòra J. Schramke, Alë Skibë ë Lucynë Sorn. Zsziwk mòże kùpic m.jin w knégòwnicë “Pod Gryfem” ë Mùzeùm w Wejrowié za kòl 7.50 zł co nie je gwës wiôldżim wëdôtkã nawetka jak na krizysowé czasë.

Rôczimë do czëtnictwa!