Testament ë Ojcowizna w Mestwinie

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 11:54 dp 27 grom. 2008 Dopòwiescë (0)

28 gromicznika, to je w czwiôrtk, ò 6 pò pôłnim w Mestwinie w Gduńsku òdbãdze sã projekcëjô dwùch filmów: Testament Andrzéja Sipajło ë Ojcowizna Ireneùsza Englera. Nen filmòwi wieczórk je òrganizowóny bez Klub Sztudérów Pomorania.

Testament je pierszim filmã w całosce zagrónym w kaszëbsczi mòwie. Òpiarti je na òpòwiôdaniu Jana Drzéżdżóna Mònika ë przedstôwiô rodzëznã kaszëbsczégò gbùra Agùsta, chtëren ùmiérającë stôwô przed jiwrã pòdzélënkù miectwa midze swòjima wadzacëma sã dzecama.

Ojcowizna òpôwiôdô ò losach rodzëznów, chtërné przez bùdacëjã Jądrowi Elektrowni w Żarnowcu mùszëlë wëniesc sã ze swòji òjcowiznë.


Bookmark and Share

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc