Ùmarłi je król – niech żëje król!

Òpùblikòwóné w: Wiadło — mark @ 10:33 dp 17 zél. 2008 Dopòwiesców (6)

Tëli bëło trzôskù przë zrëszeniu ùdbë Kaszubska Biblioteka Cyfrowa, że terô pò prawie 3 latach mòże ju òstro rzec, że bëło to le wiele trzôskù ò nick! Nie bãdzemë tuwò sã nawetka mòcowac na kritikã zamkłoscë tich starnów, bò tak pò prôwdze to ni ma nawetka co kritikòwac. Ni mómë wiedzë ò tim, dlôcze sã nen serwis nie rozwinął, wiemë le, że miała to bëc nôwikszô kaszëbskô bibloteka jakô je przëstãpnô online – to szło przeczëtac w różnëch placach.

Në, le nie ùsôdzómë dlô waji starnów Czëtnicë, bë narzékac ë na szczãsce dô téż internetowé pòdjimizmë, jaczé nie dożdałë sã taczégò medialnegò pòmionu jakno na wëższô, a jaczich nimò tegò, a mòże na szczãscé, przezéranié radowac mòże. Taką je na gwës Wejherowska Biblioteka Cyfrowa. Tuwò dopiérze mòże òbôczëc, czim mòże bëc dobri zestôwk tekstów kaszëbsczich, tich sparłãczonëch z kaszëbsczim/pòmòrsczim jãzëka z tima ò òbéńdze Kaszëb.
Bë nie bëc gòłosłównëm rôczimë waji na starnë WBC – wpiszta tam w pòlu szëkbë pòsobno taczé słowa jakno:

Ceynowa
Lorentz
kaszubski

a òtemkną sã przed wama dzwiérze z pëszną wieleną kaszëbsczich zdrojów, do jaczich je czasã zwëczajno cãżkò dońc. Dostónczi bibloteczi mòżeta czëtac online, abò zladowac je na swój kòmpùtr.

Rôczimë do czëtnictwa – a je pò prôwdze co czëtac !

Wejrowskô cyfrowô bibloteka


Bookmark and Share

6 dopòw. »

 1. Barô fejn ùdba.

  Wôrt je jesz przëbôczëc, że z jedny (kòżdi) taczi cyfrowi biblioteczi jidze szëkac we wszëtczéch jinëch, nót je le przełączëc załóżkã na Federacja Bibliotek Cyfrowych – a to dôwô nama przëstãp do wielu czekawich dokazów.

  Dopòwiesc przez michol — zél. 17, 2008 @ 12:47 pp

 2. Jo, szëkba w “federacëji” je fejn òptacëją, króm tegò w WBC je téż dzél “Cyfrowe Kaszuby” nad jaczim je òd lëpińca robioné.

  Dopòwiesc przez mark — zél. 17, 2008 @ 1:42 pp

 3. Miast twòrzëc martwé projektë, chtos bë mógł pòmóc Wama w Waji pòdjimiznie. Dopiérze kòl Waju mòże nalezc nôwicy kaszëbsczich dokazów w dzysdniowim pisënkù.
  Pòzdrówczi

  Dopòwiesc przez belok — zél. 19, 2008 @ 9:02 pp

 4. Mëszlã, że w cyfrowich biblioteków jidze ò to, zebë skanowac zdroje tak jak napisôł aùtor a nie dawac je w dzysdniowim pisënkù. Wedle mie je môl dlô tich ùdbów ë do czëtnicë. Në, mòże le na Kaszubska Biblioteka Cyfrowa je dosc lëchim projektã.

  Ale… nama pòmòc bë sã przëda :D Wiedno rôczimë aùtorów czë dolmaczów do dzéleniô sã swòjima dokazama!

  Dopòwiesc przez michol — zél. 25, 2008 @ 5:14 pp

 5. Jo z tima cyfrowima biblotekama to je prawie tak jak Michôł napisôł. Rómk napisôł téż, że:

  “Miast twòrzëc martwé projektë, chtos bë mógł pòmóc Wama w Waji pòdjimiznie”

  ë są to słowa jacze ju rëchli szło ùczëc. Mëszlã, że to nie je plac bë ò tim gôdac.
  Fejn, że chòc pòmòc to òd Rómka mómë całi czas (a to ju je czile lat :-) ) dostôwóną – móm jesz jeden tekst, przez niegò ùdzysdniowiny , co gò mùszã dodac.
  Nie je zle, le do przódkù ë róbma swòje – wicy jakno 6 lat Czëtnicë zòbòwiązëje :-D

  Avanti!!!

  Dopòwiesc przez mark — zél. 25, 2008 @ 5:22 pp

 6. Świetna sprawa, same perełki(WBC).
  Jest tylko jeden problem – kiedy to wszystko przeczytać…

  Dopòwiesc przez piotr — séw. 19, 2008 @ 8:12 dp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc