Verba Sacra – Kaszëbskô Biblëjô w Wejrowié

Òpùblikòwóné w: Wiadło — mark @ 11:02 pp 16 stë. 2009 Dopòwiescë (0)

verba-sacra-wejherowo

Verba Sacra - Kaszëbskô Biblëjô w Wejrowié

19 stëcznika ò 17:00 wieczór, w wejrowsczi Kòlegiace (Fara) , w òbrëmieniu cyklu Verba Sacra – Modlëtwë pòlsczich katédrów, bãdze mia swój plac kaszëbskòjãzëkòwô prezentacëjô Ewangelëji wedle sw. Matéùsza.

Ùsôdzcą dolmaczënkù ë równoczasno ewangelëcczich dopòwiesców je (znóny ju z rëchliszëch dolmaczënków Nowégò Testameńtu Nowego ma kaszëbsczi jãzëk) o. Adam Ryszard Sikòra OFM. Na zéńdzeniu w Wejrowié, wëjimczi Ewangelëji pò kaszëbskù, przedstôwi Danuta Stenka, a dopòwiescë do tegò przińdą òd prof. Jerzegò Trédera ë o. Adama Riszard Sikòrë.

Verba Sacra je ùdbą ùsôdzôwòną òd 2000 rokù, a ji deja je przëszłô òd reżiséra Przemysław Basiński.

Aùtorama mùzyczi Verba Sacra 2009 są Tadeùsz Korthals (Northstudio) ë Cyprian Wieczorkòwsczi (Lud Hauza).

Wëkònëwôczama towarzëszący temù zéńdzeniu mùzyczi bãdze karno w zestôwieniém: Cyprian Wieczorkowsczi – elektronika; Weronika Korthals – spiéw, violin; Dawid Gorgolewsczi – gitarë, Zdzisław Ejsmònt – drums ë Tadeùsz Korthals – klawiszowi instr, perkùsjonalëja. Reżisérëjô ë artistné czerownictwò: Przemysław Basiński.

Zdroje:

Zdrój wiadła: kaszubia.com


Bookmark and Share

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc