VIII Kaszëbsczé Diktando

Òpùblikòwóné w: Wiadło — mark @ 8:31 pp 12 ru. 2009 Dopòwiescë (0)

Wiadło nadesłóné przez: Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié

Z wiôlgą redoscą dôwómë Wama do wiédzë, że w sobòtã, 7 smùtana 2009 rokù w Gimnazjum w Serakòjcach mdze VIII Kaszëbsczé Diktando. Mdzemë baro rôd, czej dzecë, młodzëzna i starszi pùdą w jimë ò nôlepszé môle w VIII edicji Kaszëbsczégò Diktanda. Bãdzta z nama w tim wôżnym dlô Kaszëbów i kaszëbiznë sztóce!


Program VIII Kaszëbsczégò Diktanda
9.00-10.00 – Przëbëcé ùczãstników i zôpisë.
10.00-10.30 – Òtemkniãcé kònkùrsu, promòwanié antologie dokôzów Antoniégò i Alekségò Peplińsczich, przemòwë gòscy, sprawë regùlaminowé.
10.30-11.15 – Pisanié diktanda – I etap
11.15-11.30 – Przerwa na kawã i kùcha
11.30-12.30 – „Zaczarowónô żaba” Alekségò Peplińsczégò przëszëkòwónô przez teatralné karno Dobri Drëchòwie z SP w Załakòwie.
12.30-13.00 – Wëstąpienié Tëchlińsczich Krôsniãtów z ZS w Tëchlënie
13.00-14.00 – Môltëch / pòkôzk.
14.00-14.15 – Przedstawienié dobiwców pierszégò dzéla diktanda.
14.15-14.30 – Drëdżi dzél diktanda
14.30-15.30 – Wëstąpienié karna C.Z.A.D.
15.30-16.30 – Ògłoszenié Mésterków i Méstrów Kaszëbsczégò Pisënkù, wrãczenié nôdgrodów, pòdrechòwanié kònkùrsu, przemòwë gòscy i zakùńczenié VIII Kaszëbsczégò Diktanda

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dёtkóm: Ministra Bёnowёch Sprawów ё Administracёji; Ministerstwò Kùlturё i Nôrodny Spôdkòwiznё


Bookmark and Share

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc