Zmiana wëzdrzatkù

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 9:33 pp 13 séw. 2007 Dopòwiescë (0)

Òd dzysô mómë nowi wëzdrzatk. Nen stôri, chòc nie wëzdrzôł nôgòrzi ë béł barô fejn do sprôwianiô, wedle mòji dbë nie béł nôlepszi dlô starnë ò lëtarturze. Mést nen nowi lepi wespółrobi z zamkłoscą.

Jesz òsta do zrobieniô w nim czile spraw. W przédnym dzélu dolmaczënk anielsczich tekstów jaczé sã tej sej pòkôzëją a pòchôdają z ti nowé témë. Je téż czile drobnëch sprawów: pòprôwczi do wtëkôczów (nie do kùńca dobrze wëzdrzi nôsz grôcz aùdio lopków), czë dodanié jednegò abò dwóch nowich wtëkôczów (np. do wëskrzëniwaniô slédnëch dopòwiesców). Leno nie są to wszëtkò taczé zmianë, jaczé mògą przeszkòdzëc w czëtaniu tekstów a doch to je nôwôżniészô sprawa w tim szerwise.

A ju za sztërk nowi tekst…


Bookmark and Share

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc