Zmianë

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 3:29 pp 16 stru. 2008 Dopòwiescë (0)

Mómë ju w ti naji Czëtnice dosc tëli tekstów – to baro fejn sprawa ë nót je za całowną robòtã pòdzãkòwac wszëtczim co miele w ni swój dzél. Mómë równak swiądã, ze nie wszëtczé tekstë napisóné są zgódno ze wskôzama kaszëbsczégò pisënkù, chòc tuwò cãżkò czasã je rzec, co je lóz, jeden aùtor pisze tak jiny jinaczi… Tak czë sak jesmë doszlë do tegò sztërkù, w jaczim nót je sprôwdzëc to co òsta ju òpùblikòwóné na najich starnach.

Do kùńca tegò miesąca mómë dla najich czëtińców przerëchtowóné testową wersëjã Czëtnicë, na chtërny mòże nalézc wszëtczé stôré tekstë. W tim czasu mdzemë rëchtowalë nową wersëjã (Czëtnica 2.0), w jaczi wikszi cësk chcemë dac na bezzmiłkòwòsc pisënkù. Dlôtë zachãcywómë do wzérania na starnë test.zymk.net a téż na to co mdze dzejac sã na nowich starnach www.czetnica.org.


Bookmark and Share

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc