Zymk w Kaszëbsczim Ekspresu

Òpùblikòwóné w: Wiadło — admin @ 12:20 dp 31 stë. 2008 Dopòwiescë (1)

Baro mieło nam ògłosëc, że wëdowiédzô ò jednym z nôwôżnészëch ùdbów a pismionów na niewiôldżim, kaszëbskòjazëkòwim rënkù mòże przeczëtac w na starnach Kaszëbsczégò Ekspresu.

Zymk je niefòrmalnym karnã lëdzy, chtërni zajimają sã pisanim dokôzów pò kaszëbskù. Mògą przënalégac do niegò wszëtcë ti, co chcelë bë rozwijac swòjé artisticzné taleńta, nie le blós w lëteraturze, czë to proze, czë pòezji, ale téż w mùzyce, czë jinszym z kùńsztów. Zymkòwcë maja wlazłé nawetka w hip hop!

W slédnym zbérkù mòżemë przeczëtac dokôzë m.jin. Hanë Makùrôt, Tómka Fópczi, Rómka Drzéżdżóna a jinëch.


Bookmark and Share

1 dopòwiesc »

  1. [...] starnë (czetnica.org) dałë nama bôczenié na to, że 29. stëcznika tegò rokù ùkôzôł sã w dzélu Kùltura [...]

    Sygnale Pingback przez ZYMK » Blog Archive » Kaszëbsczi ekspres (Express kaszubski) - stëcznik 2007 — séw. 14, 2008 @ 12:16 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc